Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölülerin kaçırdığı fırsat şimdi bizim elimizde > Haramdan kaçmak mühim
Haramdan kaçmak mühim
Bir gün Ali bin Şihab hazretleri “rahmetullahi aleyh”;
- Kardeşlerim, mühim olan, çok ibadet değildir, buyurdu.

- Ya nedir efendim? dediler.
- Günahlardan sakınmak, daha mühimdir, buyurdu.

Ve ekledi:
- Hak teâlâ indinde kıymetli olmak isteyenin, haramlardan kaçması lazımdır.

Biraz dinlenseydiniz

Ömrünün sonlarında hacca gitti bu zat.
Dönünce, hiç dinlenmeden hizmete başladı.

Sevdikleri;
- Uzak yoldan geldiniz. Birkaç gün dinlenseydiniz efendim, dediler.

Cevaben;
- Biz dünyaya dinlenmeye gelmedik, buyurdu. Bize, çalışmayı emretti Rabbimiz.

Ve ilave etti:
- Vakit, keskin bir kılıç gibidir. İyi kullanılırsa, insan faydasını görür.

Topal bir merkep ile

Hac'dan sonra, ağlaması çoğaldı.
Gözünden akan yaşlar, yüzünü ıslatırdı.

Bir gün sevdiklerine, önceki Velilerin “rahmetullahi aleyhim” menkıbelerini anlattı.
Sonra, derin bir nefes aldı.

O Velileri kastederek;
- O güzel insanlar, güzel atlara binip kafilelerle gittiler. Bizse topal bir merkeple onları takib etmeye çalışıyoruz, buyurdu.

Toprak çürütmez

Oğlu naklediyor:

Babam Ali bin Şihab;
- Helalden yiyiniz. Toprak, helalle beslenen vücudu çürütmez, derdi.

Ancak bazıları itiraz eder,
- Toprak, yalnız Peygamberi “aleyhisselam” ve Sıddîkları çürütmez, derlerdi.

Babamın vefatından yirmi sene geçti.
Bu mevzu gündeme geldi yine.

Bunun doğruluğunu görmek için, gidip babamın mezarını açtılar.
Hiç çürümemişti.

www.gonulsultanlari.com