Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Verirken sormadı ki alırken sorsun > İman nasıl gider?
İman nasıl gider?
Hindistan Evliyasından Hacı Hıdır Efgan hazretlerine "rahmetullahi aleyh", bir gün;
- Efendim, farzlara ve haramlara inanıp da, tenbellikle yapmayan bir Müslümanın ahiretteki durumu nedir? diye sordular.

Cevabında;
- Eğer tövbe etmeden ölür, şefaate de kavuşamazsa, günahı kadar Cehennemde yanması caizdir, buyurdu.

Ve ekledi:
- Fakat farzları öğrenmeyen, öğrense de kıymet vermeyen, önemsemeyen, terk ettiği için üzülmeyen kimsenin imanı gider.

Sordular:
- Yani Müslümanlıktan çıkar mı efendim?

- Evet. O halde ölürse Cehennemde sonsuz yanar.

Her şeyden önce

Bir gün de sohbetinde;
- Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bilmeyen ve hanımına ve çocuklarına öğretmeyen, Cehennemde azab çekecektir, buyurdu.

Ve ekledi:
- Bunun için her Müslüman, çocuğuna Kur’an-ı kerim okumasını, sonra imanın ve İslam’ın şartlarını öğretmelidir.

Sordular:
- Ya öğretmezse efendim?

Buyurdu ki:
- “Ehl-i sünnet itikadı”nı öğrenmeyen, haramları ve farzları bilmeyen ve bunlara uymayan kimse, Allahü teâlâya asi olmuş olur. Bu ise insanı dünyada ve ahirette felakete götürür.

En büyük haram

Bir gün de;
- Haramların en büyüğü nedir efendim? diye sordular bu zata.

Cevaben;
- İmanı ve itikadı bilmemektir, buyurdu.

Sordular:
- Ondan sonra nedir efendim?

- “Beş vakit namaz”ı terk etmektir. Bir çok İslam alimi, hiçbir özrü yokken bir vakit namazı terk eden kimsenin imanını kaybedeceğini bildirmiştir.

Sordular yine:
- Yani Cehennemde sonsuz mu yanar efendim?
- Evet. Sonsuz ateşte yanmak ne demektir? İnsan, sonsuz ateşte yanacağını bir an düşünmüş olsa, korkudan aklını kaçırması lazım gelir ve bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar.

Ve ilave etti:
- “Allahü teâlânın var ve bir olduğuna, Muhammed aleyhisselamın Onun son Peygamberi olduğuna ve her sözünün doğru olduğu”na inanmak, ne bildirmişse hepsini beğenmek, insanı bu sonsuz felaketten kurtarır.

www.gonulsultanlari.com