Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Verirken sormadı ki alırken sorsun > Tövbeyi geciktirmeyin!
Tövbeyi geciktirmeyin!
Gönen Evliyasından Paşa Dede’den "rahmetullahi aleyh", bir gün bazı gençler nasihat istediler.

O gençlere;
- Günah işleyince, hemen kalb ile tövbe, dil ile istiğfar edin, buyurdu. Tövbeyi geciktirmeyin sakın!

Şöyle devam etti:
- Bir işi yapacağınız zaman kalbinize bakın. Eğer kalbiniz sıkılıyor ve çarpıntı oluyorsa, yapmayın o işi!

Sordular:
- Hikmeti ne efendim?

- Çünkü müminin kalbi, günah olan işlerde sıkılır ve hızlı çarpar.


İbadetlerinizi kusurlu bilin!

Bir gün de yine nasihat istediler bu zattan.

Cevap olarak;
- Bütün ibadetlerinizi kusurlu bilin, buyurdu. Hakkıyla yapamadığınızı düşünün!

Ve ekledi:
- Çok yemeyin, az da yemeyin. Yemekte itidal üzere olun. Her işte iyi niyet yapın. “Allah için” niyet etmedikçe hiçbir işe kalkışmayın!


İnsanlara teşekkür etmeyen

Bir günkü sohbetinde;
- İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmiş olamaz, buyurdu.

Sordular:
- İnsanlardan kimlere teşekkür edilir efendim?
- Evvela “hoca”ya, buyurdu.

- Nasıl teşekkür edilir efendim?
- Söylediklerine kıymet vermekle.

Sordular yine:
- Sonra kime teşekkür edilir efendim?
- “Anne baba”ya. Onlar kâfir de olsa, ne kadar kötü de olsa, anneye ve babaya karşı gelinmez.

Ve ekledi.
- Üçüncü olarak “İşveren”e teşekkür edilir. Ona teşekkür de emirlerini yerine getirmekle olur.

Sıkıntının sebebi

Bir gün de sevdiklerine;
- İnsana sıkıntı veren şeyler nedir, bilir misiniz? diye sordu.
- Bilmiyoruz efendim, dediler.

Buyurdu ki:
- Nefse tâbi olmak ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmaktır. Bu ikisine uymayan, sıkıntı çekmez.

www.gonulsultanlari.com