Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Zincirlerle Cennete çekilen insan > Fasıkla arkadaşlık etmeyin!
Fasıkla arkadaşlık etmeyin!
Büyük İslam âlimlerinden Hâcegi Muhammed Emkenegi “kuddise sirruh” hazretleri, bir sohbetinde;
- İslamiyet’e uymayan ve sapık yola kaymış olan bid’at sahibi ile ve fasık ile arkadaşlık etmeyiniz! buyurdu. Hele bid’at sahibi olan din adamlarının yanına yaklaşmayınız!

Ve ekledi:
- Büyüklerden biri; (Üç kimseden kaçınız. Yanlarına yaklaşmayınız!) buyurdu. Bu üç kimse, sapık din adamı, zenginlere yaltakcılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır.

Sordular:
- Din adamının sapık olduğu nasıl anlaşılır efendim?
- Resulullahın sünnetine, yani İslamiyet’e uymamasıyla anlaşılır. Ondan kaçmalı, yanına yaklaşmamalı, kitaplarını almamalı, okumamalıdır.

Ve ilave etti:
- Hatta onun bulunduğu köyde bile bulunmamalıdır. Ona ufak yakınlık, insanın dinini yıkar.

- Neden efendim?
- Çünkü o, din adamı değil, sinsi bir din düşmanıdır. İnsanın dinini, imanını bozar. Şeytandan daha çok zararlıdır. Sözü yaldızlı ve pek tesirli olsa da ve dünyayı sevmiyor görünse de, yırtıcı hayvanlardan kaçar gibi, ondan kaçmalıdır.

Sonsuz saadet için

Bir gün de sohbetinde;
- Kardeşlerim, insanı sonsuz saadete kavuşturacak tek bir yol vardır, buyurdu. O da, Resulullah efendimiz aleyhisselamın izinde bulunmaktır.

Ve tembih etti:
- Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdığı tefsir kitaplarını okumayan ve hadis-i şeriflerin gösterdiği yolda olmayan din adamına uymayınız!

Sordular:
- Neden efendim?
- Çünkü, gerçek İslam âlimi, Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin gösterdiği yolda olur. Böyle değilse, o İslam âlimi değildir.

www.gonulsultanlari.com