Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > Din, zamanla değişir mi?
Din, zamanla değişir mi?
Büyük İslam âlimlerinden Seyyid Ahmet Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretlerine, bir gün bazı gençler gelerek;

- Efendim bazı kimseler; (İslam’ın hükümleri eskimiştir. Asrımızın icablarını karşılayacak yeni hükümler lazımdır) diyorlar. Din zamanla değişir mi? diye sordular.

Cevabında;
- Evet, din, zamanla değişir. Fakat bunu, sahibi, yani Allahü teâlâ değiştirir, buyurdu.

Ve izah etti:
- Nitekim Adem aleyhisselamdan beri, çok kere değiştirmiş ve en son olarak ve kıyamete kadar bütün icabları, ihtiyaçları karşılayacak, en mükemmel, en üstün bir din olarak, Muhammed aleyhisselamın dinini göndermiştir.

Derin bir nefes aldı:
- Zavallı insanlar, Allahü teâlânın mükemmel dediği dinden daha iyisini mi yapabilecek?

Şöyle bitirdi:
- Evet, milletlerin kanunları da, zamanla değişir. Fakat, bunu ancak millet meclisleri değiştirebilir. Her bekçi ve çoban değil!

Peygamberler niçin geldi?

Bir gün de bazı sevdikleri;
- Efendim, Peygamberlerin gönderilmesinin asıl sebebi nedir? diye sordular.

Cevabında;
- Peygamberler, koyun sürüsünün çobanına benzer, buyurdu.

Ve şöyle devam etti:
- Sürünün sağ tarafında çayır, sol tarafında mağara bulunsa ve mağarada kurtlar olsa, çoban, mağara tarafında durup, sopa sallayıp, koyunları korkutarak, çayır tarafına kovalar.

Ve ekledi:
- İşte Peygamberlerin gönderilmesi de, buna benzer.
İnsanları Cehennem yolundan Cennet yoluna sevk ederler.

www.gonulsultanlari.com