Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > İstigfar, her kapıyı açar > Özürsüz namaz kılmamak
Özürsüz namaz kılmamak
Büyük İslam âlimlerinden Kâdî Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” hazretlerine, bir gün namazdan sordular.

Cevaben;
- Bir farz namazı özürsüz kazaya bırakmak büyük günahtır, buyurdu.

Ve ekledi:
- Bu çok büyük günah, her namaz kılacak kadar boş zaman geçince, bir misli artmaktadır.

Sordular:
- Hikmeti nedir efendim?
- Çünkü, o namazı, boş zamanlarda hemen kaza etmek de farzdır. Hesaba, sayıya sığmayan bu müthiş günahtan ve azabından kurtulmak için yapılacak bir şey vardır.

- O nedir efendim?
- Kazaya kalan bu namazları bir an önce kılıp bitirmelidir.

Ve özetledi:
- Yarın kıyamet gününde, namaz hesabını kolayca verenlerin, diğer hesapları da kolay geçer.

Tövbeyi geciktirmek

Bir gün de sohbetinde;
- Farz namazı terk etmek büyük günahtır, buyurdu. Hemen kaza edip, sonra tövbe etmek lazımdır.

Ve ekledi:
- Tövbeyi geciktirmek daha büyük günahtır. Bu büyük günah, kaza kılacak kadar zamanlar geçtikçe, bir misli artar. Kaza etmeyi geciktirince de, tövbe farz olur.

Ve daha açıkladı:
- Kazaya kalan bir namazın kazası kılınınca, bu namazın kazalarını geciktirme günahlarının hepsi affolur. Bunun için, kazayı bir an evvel kılarak, kaza borcunu bitirmek lazımdır.

İyi insan olmak için

Bir gün de bazı gençlere;
- Sabırlı, cömert, yumuşak ve affedici olun! buyurdu. Kendinize; "İnsan, ancak bu kadar iyi olabilir" dedirtin.

Sordular:
- İyi Müslüman olmak için ne lazım efendim?
- Üç şey lazım, buyurdu.

- Onlar nedir efendim?
- İlim, amel ve ihlas.

Ve izah etti:
- Yani İslamiyet’i öğrenmek, öğrendiklerini yapmak ve her şeyi yalnız Allah için yapmaktır.

www.gonulsultanlari.com