Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Onlar ev de yapacaklar mı? > Sevmek böyle olur
Sevmek böyle olur
Ebül Hüseyin Nuri hazretleri “rahmetullahi aleyh”,
Bağdat’ta yaşıyordu.
Rabbini arayanlar, hep ona koşuyordu.

İsfehan’da bir genç de işitti bu zatı.
Hallerini öğrenip, bin canla aşık oldu.

Ve koştu babasına.
- Ben Bağdat’a gideceğim babacığım.
- Bu da nereden çıktı oğlum?

- Orada bir büyük zat varmış. Onu göreceğim.
- Hayır gidemezsin!

- Ne olur baba.
- Hayır dedim.

Adam, İsfehan’ın en zenginiydi.
Baktı ki zorla olmayacak, metodu değiştirdi.

Dünyalık serdi önüne.
- Gitmezsen, sana bir köşk alırım.
- İstemem.

- İçini eşya ile donatırım.
- Mühim değil.

- Hizmetçilerin olsun.
- Hiçbiri gözümde yok.

Adam çaresizdi.
- Pekala, nereye istersen git! dedi.

Genç sevindi.
Aynı gün çıktı yola.

İçindeki aşk ile dere tepe koşuyordu.

O gele dursun, Ebül Hüseyin Nuri hazretleri, dergahında sohbet ediyordu ki, bir ara sohbeti kesip;
- İsfehan’dan bize bir gelen var, buyurdu.

- Kim geliyor efendim? dediler.

- Genç bir aşık. Onun aşkı ibrettir hepimize. Kalkın, geleceği yolları süpürün, temizleyin ki incinmesin ayakları.

Kalktılar, süpürdüler yolları.
Az sonra genç geldi.

Aşık, maşukuna kavuşmuştu.
Sordu mübarek zat:

- Nereden geliyorsun oğlum?
- İsfehan’dan efendim.

- Ne zamandır yollardasın?
- Üç gün, üç gecedir.

- Peki, baban, gelmemen için sana köşk alsaydı, yine gelir miydin?

Çocuk şaşırdı:
- Teklif etti efendim, ama ben istemedim.

- İçini eşya ile donatsaydı?
- Söz verdi, kabul etmedim efendim.

- Hizmetçilerin olsun, deseydi?
- Dedi, ama aldırmadım efendim.

Ve genç, başladı ağlamaya.
Sevgisi kat kat artmıştı bu büyük Veliye.

Sarıldı ellerine.
- Köşkü de, eşyası da, hizmetçisi de onun olsun efendim. Ben size geldim. Sizdedir benim ebedi saadetim, dedi.

www.gonulsultanlari.com